array

PHP’de In_Array Fonksiyonu

PHP’de In_Array Fonksiyonu

Bu yazımızda in_array() fonksiyonunun nasıl çalıştığını kısa bir örnekle anlatacağız. Bu fonksiyon adında da anlaşılacağı gibi Array yani Dize yi tarayıp istediğimiz.

PHP’de Dizileri (Array) Saymak ve Sıralamak

PHP’de Dizileri (Array) Saymak ve Sıralamak

Php’de dizilerimizdeki değerleri saymak, sıralamak için hazır fonksiyonlar bulunur. Bunlar elemanın değerine yada anahtarlarına göre çalışırlar. Diziyi Saymak, Eleman Sayısını.

Php’de Diziler (Array)

Php’de Diziler (Array)

Array (Dize), birden fazla değişken barındıran veri grubuna verilen isimdir. Bu değişkenler aynı türdedir ve tek bir ana değişken içerisinde.