div oluşturma

HTML’de Div Kullanımı

HTML’de Div Kullanımı

HTML‘de Div kullanımı önemli bir yer kaplar ve yetenekli ve basit bir elementtir. Bu dersimizde Div elementinin kullanımı ve özellikleri.