for döngüsü

Php’de For Döngüsü

Php’de For Döngüsü

PHP’de en çok kullanılan döngüler While ve For döngüsüdür. Bir kodu belirttiğimiz şekiller ve sayılarda döndürmek için For komutu bize yardım.