html 5 dersleri

HTML’de Elementler

HTML’de Elementler

HTML’de elementlere geçmeden önce HTML’in bir kaç özelliğini sizlere sırasıyla vermek istiyoruz. Böylece HTML’e Giriş konusundaki kodlar biraz daha anlam kazanacaktır;.

HTML 5 Başlangıç, Orta ve İleri Seviye Dersleri

HTML 5 Başlangıç, Orta ve İleri

HTML (Hyper Text Markup Language) internet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir betik dilidir. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP.