html başlangıç dersleri

HTML’de ArkaPlan Ayarlamak

HTML’de ArkaPlan Ayarlamak

HTML’de <body> etiketi arka plan belirlemek için iki adet özellik bulundurur. Bunlar bgcolor ve background özelliğidir. Bgcolor ile arka plan rengini, Background ileyse.

HTML’de Elementler

HTML’de Elementler

HTML’de elementlere geçmeden önce HTML’in bir kaç özelliğini sizlere sırasıyla vermek istiyoruz. Böylece HTML’e Giriş konusundaki kodlar biraz daha anlam kazanacaktır;.

Temel HTML Etiketleri

Temel HTML Etiketleri

HTML‘deki en önemli Temel etiketler; Başlıklar (Heading) (<h1>…<h6>), paragraflar (<p>) ve satır atlama (<br />) etiketleridir. HTML gibi tüm dilleri.