html bgcolor kullanımı

HTML’de ArkaPlan Ayarlamak

HTML’de ArkaPlan Ayarlamak

HTML’de <body> etiketi arka plan belirlemek için iki adet özellik bulundurur. Bunlar bgcolor ve background özelliğidir. Bgcolor ile arka plan rengini, Background ileyse.