html h3

Temel HTML Etiketleri

Temel HTML Etiketleri

HTML‘deki en önemli Temel etiketler; Başlıklar (Heading) (<h1>…<h6>), paragraflar (<p>) ve satır atlama (<br />) etiketleridir. HTML gibi tüm dilleri.