html özellikler

HTML Özellikler / Parametreler

HTML Özellikler / Parametreler

Parametreler, HTML öğelerine ek özellikler eklenmesini sağlar. Bu tür ek özellik ve stil iyileştirmelerini aslında CSS ile yapacağız ama şimdilik.