html select kullanımı

HTML’de Form Kullanımı

HTML’de Form Kullanımı

Formları site ziyaretçileri veya kullanıcılarından bilgi alma ve bunları işleme amaçlı kullanırız. Form ile düz metin, şifre ve seçim kutuları gibi.