php deyimi

Php’de If / Else / Elseif Koşullu İfadesi

Php’de If / Else / Elseif

PHP’de kodlar işlem satırlarından oluşur. Bir işlem satırı bir değişken, bir fonksiyon, bir döngü, bir koşul dan oluşabilir. İşlem satırı.