php if kullanımı

Php’de If / Else / Elseif Koşullu İfadesi

Php’de If / Else / Elseif

PHP’de kodlar işlem satırlarından oluşur. Bir işlem satırı bir değişken, bir fonksiyon, bir döngü, bir koşul dan oluşabilir. İşlem satırı.

Php Başlangıç, Orta ve İleri Seviye Dersleri

Php Başlangıç, Orta ve İleri Seviye

Php, sunucu tabanlı html içine gömülmüş (html-embed) bir betik(script) dilidir. Php, ilk olarak 1990’lı yılların ortalarında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmeye.