php isset kullanımı

PHP Fonksiyonları: isset() Kullanımı

PHP Fonksiyonları: isset() Kullanımı

PHP’de isset() fonksiyonu değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bir veya birden fazla değişken aynı fonksiyonda kontrol edilebilir..