php switch

Php’de Switch Case Kullanımı

Php’de Switch Case Kullanımı

Switch deyimi, aynı ifade içerisinde yer alan IF deyimine benzer. Aynı değişkeni birden çok değerle karşılaştırmak istediğinizde, Eğer IF kullanmayacaksanız.