PHP Operatörleri: Aritmetik Operatörler

PHP Operatörleri: Aritmetik Operatörler

PHP Operatörleri: Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler gayet basittir. Bunlar ilk matematik dersimizde gördüğümüz 4 işlemin kendisi sayılırlar.

Bu operatörler ile istediğimiz değerlerin toplamasını, çıkarmasını, bölmesini ve çarpmasını yapabiliriz.

Aritmetik Operatörler

Operatör Açıklama Örnek
+ Toplama İşlemi $ed1 + $ed2
Çıkarma İşlemi $ed1 – $ed2
* Çarpma İşlemi $ed1 * $ed2
Bölme İşlemi $ed1 / $ed2
% mod $ed1 ‘in $ed2 ye bölümünden kalan

Bu operatörleri ufak örneklerle işleyelim;

$ed1 = 9;
$ed2 = 7;
$ed3 = 2;
$sonuc = $ed1 - $ed2 + $ed3
// Sonuç "4" olacaktır
// Aşağıdaki örnekte işlem üstünlüğü
// yüzünden parantezler kullanılmıştır.
$sonuc = ($ed1 + $ed2) * $ed3;
echo $sonuc;
// Sonuç "32" dir.
// Eğer parantezleri koymasak Sonuç "23" olacaktı

Aritmetik operatörlerde matematikteki gibi işlem üstünlüğü vardır. İşlem üstünlüğü sırası Çarpma, Bölme, Toplama, Çıkarma olarak bilinir. O yüzden son örneğimizde toplanacak değerleri parantez içine aldık ve işlemin önce toplanmasını sonra çarpılmasını sağladık.

ITC | İlkteknoloji