PHP Operatörleri: Atama ve Birleştirme Operatörleri

PHP Operatörleri: Atama ve Birleştirme Operatörleri

PHP Operatörleri: Atama ve Birleştirme Operatörleri

PHP’de temel atama operatörü = (Eşittir) dir. Atama operatörleriyle değişken yada sabitlere değer atanır.

Bu operatör bütün Php kodlarınız içinde en az bir kez bulunacak ve en çok kullanacağınız karakterdir. Burada önemli olan tek eşittir Atama yapar, Çift eşittir karşılaştırma yapar. Tek bir eşittir işareti değişkene istenilen değeri atamamızı sağlar. Bu bilgiyi karşılaştırma operatörüyle karıştırıp değer atarken çift eşittir kullanmamanız için yazdım.

Hemen örneğimize geçelim;

$ed = "operatör";
// İşte $ed değişkenine "operatör" değerini
// atadık

Görev-İşlem Operatörleri (Birleşik Operatörler)

Diğer atama operatörleri de aşağıdaki Birleşik operatörlerdir. Bir operatörle iki işlem birden yapılması sağlanır. Değişkenin sonuna bir değer eklemek veya iki değişken arasında yapılan işlem atamalarını tek operatörle gerçekleştirmek için kullanılır.

Operatör Kullanım Açıklama
+= $e += $d $e = $e + $d
-= $e -= $d $e = $e – $d
*= $e *= $d $e = $e * $d
/= $e /= $d $e = $e / $d
%=  $e %= $d $e = $e % $d
.= $e .= $d $e = $e . $d

Nokta (.) Birleştirme Operatörü

Bu operatöre karakter katarı operatörü de denir. 2 veya daha fazla değişken yada karakteri birleştirmek için kullanılır. Örnekle daha iyi anlaşılacaktır.

// İlk Örnek
$ed1 = "Merhaba ";
$ed2 = "Dünya";
$edsonuc = $ed1.$ed2;
echo $edsonuc;
// Sonuç "Merhaba Dünya" olacaktır.

İlla 2 değişkeni birleştirmemiz gerekmez.

// 2. Örnek
$ed1 = "Merhaba ";
$edsonuc = $ed1."Dünya";
echo $edsonuc;
// Sonuç yine "Merhaba Dünya" olacaktır.

// 3. Örnek
// Şimdi bir farklı halini daha görelim.
$ed2="ilkteknoloji ";
echo "Merhaba ".$ed2."ziyaretçileri"; 
// Merhaba ilkteknoloji ziyaretçileri

// 4. Örnek
$ed1="Merhaba ";
$ed2="ilkteknoloji ";
$ed3="ziyaretçileri";

echo $ed1.$ed2.$ed3; 
// Merhaba ilkteknoloji ziyaretçileri

// 5. Örnek
$busite="ilkteknoloji.com";
$bu="Teknoloji";
$budur="Web Tasarım sitesidir";

echo $busite." , ".$bu." ve ".$budur; 
// ilkteknoloji.com , Teknoloji ve Web Tasarım sitesidir

Yukarıdaki örneklerle Nokta birleştiricinin kaç farklı şekilde kullanılacağını öğrendik.

Bunun dışında Nokta Birleştiricinin; Birleşik Operatörlerde gördüğümüz bir türevi vardı. Tablodaki en son Operatördü. Onunla da ilgili ufak bir örnek yapalım.

$ed1="Merhaba ";
$ed1.="Dünya ";
$ed1.="Merhaba ";
$ed1.="ilkteknoloji ";

echo $ed1; 
// Sonuç "Merhaba Dünya Merhaba ilkteknoloji" olacaktır

Sonuç

Bu yazımızda da Atama ve Birleştirme Operatörlerini öğrendik. Bir sonraki yazımıza kadar Sağlıcakla Kalın.

ITC | İlkteknoloji