PHP Operatörleri: Diğer Operatörler

PHP Operatörleri: Diğer Operatörler

PHP Operatörleri: Diğer Operatörler

Php’deki operatörler oldukça yoğun bir konu olduğu için bölümler şeklinde yazımıza devam ediyoruz. Bu kez kalan diğer operatörleri ve önemli bir kaç durumu tek tek inceleyeceğiz.

Değer Arttırma/Eksiltme Operatörleri

Bir değişkendeki sayısal değeri bir arttırmak veya eksiltmek için kullandığımız operatöre değer arttırma/eksiltme operatörleri denir. Bu operatörleri değişkenden sonra çift artı (++) veya çift eksi (–) şeklinde kullanırız.

Operatör Açıklama Örnek
++ Değeri bir arttırır $ed1 + $ed2
Değeri bir eksiltir $ed1 – $ed2

Bu operatörleri örnekle pekiştirelim;


$ed = 9;
$ed++;
echo $ed;
// $ed değişkeni değeri 10 olur
$ed = 9;
$ed--;
echo $ed;
// $ed değişkeni değeri 8 olur

Kaçış operatörü

Php’de kaçış operatörü ters bölüm ( \ ) işaretidir. Kaçış operatörü PHP içinde kullandığımız bazı işaretlerin varolduğu şekilde algılanmasını sağlar. Yani bir dolar işaretini $ değişken başlangıcı olarak değil, dolar işareti olarak basmamıza yarar.

$ed = "Bu cihaz 50 \$";
echo $ed;
// Bu cihaz 50 $
$ed2 = "Dinçer \"Php konuları gerçekten çok güzel\" dedi";
echo $ed2;
// Dinçer "Php konuları gerçekten çok güzel" dedi

Hata Bastırma Operatörü

Php’de Hata bastırma operatörü (@) et işaretidir. Hata oluşturacak yerlerin başına bunu koyduğumuzda ekrana bir hata çıktısı vermez. Böylece hata yüzünden tasarımınızda görünüm bozukluğu oluşturmaz. Yani kısacası Hataların susturucusudur.

Hatayı görmezden gelir ve sonucu olumsuz etkilemez.

Tek Tırnak ile Çift Tırnak arasındaki Fark

Php’de tek tırnak ile çift tırnak işareti arasında bir fark vardır. Tek tırnak ile belirttiğimiz değerin içine değişken yazamayız ama çift tırnakla bunu yapabiliriz.

$ed1 = 'Merhaba';
$ed2 = '$ed1 Dünya';
echo $ed2;
// Ekrana $ed1 Dünya basılır

$ed1 = 'Merhaba';
$ed2 ="$ed1 Dünya";
$echo $ed2;
// Ekrana Merhaba Dünya basılır

Tek tırnak kullandığımızda PHP değişkeni yorumlamaz, $ed1’i yazı olarak görüp olduğu gibi bastırır. Oysa ki çift tırnak kullandığımızda PHP değişkeni değil değişkenin değerini ekrana basar.

ITC | İlkteknoloji