PHP Operatörleri: Karşılaştırma Operatörleri

PHP Operatörleri: Karşılaştırma Operatörleri

PHP Operatörleri: Karşılaştırma Operatörleri

Php’de döngüler içinde çokça kullandığımız karşılaştırma operatörlerinin hangileri olduğunu tanıyalım.

Php de bir koşul yada döngü oluştururken eşitlik, büyüklük, küçüklük veya eşit değillik durumları kullanmamız gerekir. Bu gibi durumlarda Php karşılaştırma operatörlerini kullanırız. Bu işlemciler ve Açıklamaları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Açıklama Örnek
== Eşittir $ed1==$ed2
=== Aynı, Denklik
(Veri türü kontrolü yapar String, Integer gibi)
$ed1===$ed2
!= Eşit Değil $ed1!=$ed2
<> Eşit Değil $ed1<>$ed2
Büyüktür $ed1>$ed2
Küçüktür $ed1<$ed2
>= Büyük Eşit $ed1>=$ed2
<= Küçük Eşit $ed1<=$ed2

Eşittir işaretleri arasında ufak bir önemli noktaya değinmek istiyorum. Karşılaştırma yaparken tek eşittir değil, çift eşittir kullanılır ama bir değişken veya sabite değer atayacaksak tek eşittir kullanılır. Karşılaştırma yaparken eşitlik gereken durumlarda çift eşittir yaptığınıza emin olun.

Bu operatörlerin kullanımını Döngü (While, For,Do…) ve Deyimlerde (If, Switch…) göreceğiz. O yüzden örnek vermiyorum.

ITC | İlkteknoloji