PHP Operatörleri: Mantıksal Operatörler

PHP Operatörleri: Mantıksal Operatörler

PHP Operatörleri: Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörlerle birden fazla karşılaştırmayı değerlendirebilir ve birleştirebiliriz.

Örneğin bir değişkenin 100 den büyük mü, 200 den küçük mü olduğu karşılaştırmasını yapabiliriz.

Operatör Açıklama Örnek
and  Ve anlamına gelir.Değişkenlerin ikisi de doğruysa TRUE döner $ed1 and $ed2
or  Veya anlamına gelir Değişkenlerden en az biri doğruysa TRUE döner $ed1 or $ed2
xor  Değişkenlerden ilki yada ikincisi doğruysa TRUE döner
İkisi de doğruysa FALSE döner
$ed1 xor $ed2
! Değişkenin olup olmadığını kontrol eder
Olumsuzsa anlamına gelir.
!$ed1
&& Ve anlamına gelir. İki değişkenden herhangi
biri olumsuzsa FALSE yani olumsuz olarak döner
İki değişkende TRUE ise doğru döner
$ed1 && $ed2
|| Veya anlamına gelir. Değişkenlerden biri bile doğruysa TRUE döner
İki değişkende yanlışsa FALSE döner
$ed1 || $ed2

Bunları örnekleyerek daha iyi anlarsınız. And ve Or operatörleri işlem önceliği açısından 2. aşamadadır. O yüzden onların yerine && ve || operatörlerini kullanmaya çalışın.Şimdilik Sağlıcakla Kalın.

ITC | İlkteknoloji