PHP’de Değişkenler

PHP’de Değişkenler

PHP’de Değişkenler

Değişkenler belli bir tanım verebildiğimiz ve tanımlarını değiştirebildiğimiz değerlerdir. İsminden de anlayabileceğimiz gibi değişkenlerin değeri kodun başında ve sonunda farklı olabilir, yani değişebilir.

Php’de değişkenler başına dolar işareti $ koyularak yazılırlar. Php’de de diğer programlama dillerinde olduğu gibi değişkenlere bir değer vermeden tanımlanması mümkündür, fakat bu gerekli olmadığı için genellikle kullanılmaz.

Bir değişkeni tanımlarken dikkat edilecek kurallar;

  • Değişken tanımlarken Türkçe Karakter (ç,ı,ö,ü,ğ gibi) kullanamazsınız. Yani $değişken Yanlış ama $degisken Doğru. Burada dikkat edilecek nokta değişkenin değeri Türkçe karakter içerebilir, değişken tanımlaması içeremez. Yani $degisken = "Türkçe yazılan cümle"; Doğru.
  • Harfler, sayılar ve alt çizgi(_) dışında bir karakter kullanamazsınız.
  • Değişken ismini bir rakam ile başlatamazsınız. ($1degisken Yanlış $degisken1 Doğru)
  • PHP değişken isimlerinde BÜYÜK küçük harf ayrımı yapar. (yani $degisken veya $dEGIskEN veya $degisKEN farklı üç değişkendir.
  • Bu kurallara uyan tüm kelimeler değişken adı olabilir. Örneğin; $ed_1, $degis2ken, $yazi_degisken, $sepet

Değişken Tipleri

Php sürümümüze ve ayarlarımıza bağlı olarak kullanabileceğimiz 3 farklı değişken tipi vardır. Bu tipleri aşağıdaki örneklerden görebilirsiniz.

$degisken // Kısa yazım tipinde değişken
$_POST['degisken'] // Orta yazım tipinde değişken
$HTTP_POST_VARS['degisen'] // Uzun yazım tipinde değişken

Bu tipleri ve anlamlarını açıklamak istersek;

Kısa Yazım Tipinde Değişken

En çok kullanılan ve Php hakkında örnekleri incelerken en çok karşılaşacağınız değişken tipidir.

Orta Yazım Tipinde Değişken

Şu anda en çok tavsiye edilen değişken türüdür. Kullanımı oldukça kolaydır. Ancak bu tip Php’nin 4.1.0 sürümüyle beraber geldiği için önceki sürümlerde çalışmama gibi bir sorunu vardır.

Uzun Yazım Tipinde Değişken

Bu tip tavsiye edilmez ve Php ile çalışan çoğu insan tarafından da benimsenmemiştir. Yazımı en uzun olduğu için uzun yazım tipinde değişken denmiştir.

Bir Değişkeni oluşturmak ve Değer Atamak

Php’de değişkenlere değer atamak oldukça kolay bir işlemdir. Bunu aşağıdaki örnekler yardımıyla görebilirsiniz.

<?php
$isim = "dinçer";
$yas = 30;
?>

Yukarıdaki örnekte 2 değişken belirledik ve 2 değer atadık. İlk değer string (yazı) olduğu için tırnak işareti kullandık, ikincisi de integer (sayı) olduğundan tırnak işareti kullanmadan değeri atadık. Değişkenlere atayacağımız değerlere göre tırnak işareti kullanıp kullanmayacağımızı belirleyebiliriz. Eğer gireceğiniz değer bir rakam ise tırnak içine yazmasakta bir sorunla karşılaşmayız; ama bir yazı yazıyorsak tırnak içine almamız gerekir, yoksa hataya neden olur.

Rakam‘ın tırnak içine yazılıp, yazılmamasının detayını da PHP’deki veri türleri yazısını yazarken bahsedeceğim. Şimdilik string ve integer‘ı isim olarak bilin yeterli. Şimdi bu iki değerin altına aşağıdakileri de yazalım ve kodu çalıştıralım.

<?php
echo $isim;
echo $yas;
?>

Sayfayı açtığımızda sayfada dinçer30 yazısı çıkmış olmalı. Şimdi farklı bir örnek verelim. Aşağıda yazdıklarımı sizde boş bir php sayfasına yazın, kaydedin ve sayfayı çalıştırın.

<?php
$isim = "dinçer";
$marka = "isim";
echo $$marka;
?>

Bu örneği çalıştırdığımızda ekrana marka yazısı basılacak. Çünkü php $marka adlı değişkenin "isim" adlı değişkeni tuttuğunu bilecek ve çift dolar işaretini gördüğünde $marka değişkeninin değerini değil, onun tuttuğu değişkenin değerini bize yazdıracak yani dinçer yazılacak.

Bir Değişkeni değiştirme ve Silme

Şimdi oluşturduğumuz değişkenleri değiştirmeyi ve silmeyi görelim. Yukarıda dinçer değeri atadığımız $isim değişkenini ilk kez oluşturuyormuş gibi devam edelim.

$isim = "dinçer";
// Şu anda $isim değişkenine dinçer değerini atadık
$isim = "alper";
// $isim değişkenimizin değerini alper olarak değiştirdik
echo $isim;
// Çıktı alper olacaktır. Çünkü değişkenin ilk değeri değiştirildi.
// Değişkenin değerini silmek için $isim = NULL; yazabiliriz
// NULL boş demektir ve değişkeni değil, değerini sıfırlar.

// Şimdi değişkenin kendisini silelim
unset($isim)
// Artık $isim adlı bir değişkenimiz yok
// Kontrol için echo $isim yazdığımızda sistem ya hata verir
// yada ekrana birşey basmaz

Yukarıda gördüğümüz gibi değişkenimiz üzerinde her işlemi adım adım yaptık. En sonda gördüğümüz unset() fonksiyonu bir değişkeni silmeye yarar. Fonksiyon ne diye düşünüyorsan, şimdilik ismini bilmen yeterlidir. Detaylı anlatımı ileride yapacağız.

Sonuç

Php’de değişkenlerin nasıl kullanıldığını, bir değişkeni oluşturmayı, ona değer atamayı, değerini değiştirmeyi, değerini silmeyi ve değişkeni tümüyle silmeyi öğrendik. Yani Değişkenlerin çalışma mantığını kavradık. Bir sonraki yazıya kadar Sağlıcakla Kalın.

ITC | İlkteknoloji