Php’de Veri Türleri

Php’de Veri Türleri

Php’de Veri Türleri

Php’de bir değişkenin tipi içinde depolanan veri türüyle belirlenir. Php’de farklı veriler, farklı veri türleri şeklinde depolanabilir.

Php açısından veri türleri 6 adettir. Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Veri Türü Açıklama Örnek
String Alfanümerik (yazı veya metin) veri türleri için kullanır. “teknoloji” gibi
Integer Tam sayılar için kullanılır 9, 13, 1984 gibi
Double (Float) Gerçek sayılar (veya kayan noktalı sayılar) için kullanılır. 12,5 , 254,21 gibi
Boolean True ve False değeri için kullanılır. (Doğru (True); Yanlış (False)) Mantıksaldır. TRUE yada FALSE
Array Dizi veri türleri için kullanılır. (Bu konu ileride anlatılacaktır)
Object Nesne veri türleri için kullanılan isimdir.

Php’deki veri türleri bunlardır. PHP’de veri türleri oluşturduğunuz değişkenlere/sabitlere uyguladığınız değere göre otomatik olarak belirlenir. Yani bir değişkene/sabite vb. tanımlarken bir tam sayı değer, verdiyseniz, veri türü otomatik olarak tamsayı (Integer) olur.

Değişken tanımlamayı değişkenler konusunda görmüştük. O yüzden yeniden anlatmıyorum. Örneklerle veri türü daha iyi pekişecektir.

Veri Türü Atama ve Dikkat edilecek Konular

İlk önce bir değişken tanımlayalım.

$deger = "ilkteknoloji";
// Oluşturduğumuz değişken otomatik olarak
// String veri türü oldu
$degeryili = 2014;
// $degeryili değişkeni Integer veri türü oldu
// Şimdi dikkat
$sayi1 = "2014";
$sayi2 = 2014;
// İlk değişken String, ikincisi Integer
// veri türünde iki değişkenimiz var

Bazı yerlerde $sayi1 şeklinde girilen değerin yanlış olduğundan bahsedilmekte, aslında burada bir yanlışlık yok. Eğer 2014 değerinin String (yazı) olarak algılanmasını istiyorsak o şekilde yazarız.

Eğer değişkenle matematiksel işlem yapacaksak (Toplama, Çıkarma gibi) bunu String veri türünde bir değişkenle yapamayız

O şekilde bir işlem yapılacaksa değişkenimizi $sayi2 gibi parantezler olmadan birleştirmeliyiz.

$deger = "15";
$deger2 = "elma";
$deger3 = 5;
// Değişkenlerimizi tanımladık.
// Sırasıyla veri türleri String, String, Integer olarak
// atandı
echo $deger + $deger2
// Sonuç 15elma olur
echo $deger + $deger3
// Sonuç hata verir.
// Çünkü "15" bir yazı, 5 se bir sayıdır
// Yazı ile Sayı toplanamayacağı için hata verir
// ama "15" ile "elma" ikisi de String olduğundan toplanır
// Daha doğrusu birleşir

Gördüğünüz gibi değişkene ilk kez değer verirken veri türünü atamak için herhangi bir işlem yapmayız. Verimizin değerine göre veri türü otomatik atanır.

Veri Türü Öğrenme / Değiştirme

Eğer bir değişkenin veri türünü bilmiyorsak bunu öğrenmek için gettype() fonksiyonunu kullanırız.

<?php
$deger = "ilkteknoloji";
echo gettype($deger); // String sonucunu döndürür
?>

Yukarıda gördüğümüz örneği açıklarsak; $değer isimli bir değişken tanımlıyoruz ve veri türünü öğrenmek için gettype() fonksiyonunu kullanıyoruz. echo ifadesini kullanarak veri türünün ekrana yazdırılmasını sağlıyoruz.

Değişkenimizin Veri türünü değiştirmek istiyorsak settype() fonksiyonunu kullanırız.

$deger = "123bar";
echo gettype($deger); // String sonucunu döndürür
settype($deger,"integer");
echo gettype($deger); // Integer sonucunu döndürür ve değişken 123 olur.
echo $deger;
$deger2 = TRUE; // değişkene otomatik olarak Boolean tipinde bir değer atadık.
settype($deger2,"integer");
echo gettype($deger2); // Integer sonucunu döndürür
echo $deger2; // değişken TRUE yerine 1 olur.

Yukarıdaki örneği açıklarsak ilk önce $değer değişkenine 123bar değerini veriyoruz ve o anki veri türünü görüntüledik.

Sonra $deger değişkeninin veri türünü integer yaptık ve bunu yeniden yazdırdığımızda integer sonucunu ve $deger in 123 olarak değiştiğini gördük.

Devam eden örnekte $deger2 değişkenine Boolean veri türüne TRUE değerini atadık. Veri türünü integer yaptık ve veri türünü ve $deger2‘yi bastırdığımızda integer veri türünü ve 1 değerini gördük.

Bu ikinci örnekte Boolean’ın nasıl değiştiğini görmenizi istedim.

Sonuç

Bu yazıda Php’deki veri türlerini, değişkene veri türü atamayı, öğrenmeyi ve değiştirmeyi öğrendik. Bir sonraki konuya kadar Sağlıcakla Kalın.

ITC | İlkteknoloji