İnternet Nasıl Çalışır?

28 Aralık 2014 - 777 Okunma
İnternet Nasıl Çalışır?
Kimlik numarası gibi herkesin bir MSN hesabı veya Facebook hesabı bulunmakta. İşte bugüne kadar gelen internet’in nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, okumaya devam edin. İnternet, son bir kaç yıldır iletişim ve bilgi kaynağı olmanında dışında hayatımızda önemli bir yer kazanmaya başladı, hatta çoğu insan devamlı mobile olabilmek için ona uygun cihazlar almaya başladı. Kimlik numarası gibi […]

Kimlik numarası gibi herkesin bir MSN hesabı veya Facebook hesabı bulunmakta. İşte bugüne kadar gelen internet’in nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

İnternet, son bir kaç yıldır iletişim ve bilgi kaynağı olmanında dışında hayatımızda önemli bir yer kazanmaya başladı, hatta çoğu insan devamlı mobile olabilmek için ona uygun cihazlar almaya başladı.

Kimlik numarası gibi herkesin bir MSN hesabı veya Facebook hesabı bulunmakta. İşte bugüne kadar gelen internet’in nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

İnternet’in sahibi yoktur, internet büyük yada küçük ağların birbirine bağlanmasıdır. Bu ağlar, tek başına bir varlık olan interneti oluşturmak amacıyla, farklı biçimlerde birbirlerine bağlanırlar. İnternet ismide bu birbirine bağlanmış ağlardan gelmektedir.

İnternet’in Kelime Anlamı

İnternet, İnter (arasında) ve net (Ağ) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu da “Ağlar arasında” anlamına gelir.

gelecek-internet

İnternet, başlangıç tarihi olan 1969’dan itibaren, 4 adet ev sahibi bilgisayarlardan milyonlarcasına ulaşmayı sürdürerek, gelişimine devam ediyor. İnternet’in herhangi bir sahibinin olmaması, internetin geliştirilemeyeceği, düzenlenemeyeceği ve sürekliliğinin sağlanamayacağı anlamına gelmiyor.

İnternet Topluluğu adı verilen ve kar amacı gütmeyen bir grup, kuruluş tarihi olan 1992‘den beri, internet gelişimi ve kullanımıyla ilgili politika ve protokolleri oluşturup, bir standart haline getirmeye çalışıyor.

Ağ Şebekelerinin Hiyerarşisi

Bir bilgisayar internete bir ağın bir parçası olarak bağlanır. Bu bilgisayar, sizin evinizdeki bilgisayarda olabilir. Örnek vermek gerekirse bir modemimiz var ve telefon hatları üzerinden bir internet servis sağlayıcıya (İSS) bağlanıyorsunuz.

dunyadaveturkiyede

Pratikte artık bir LAN‘ın (Local Area Network) yani bir yerek ağın parçası oldunuz fakat firmanızın sözleşmeli olduğu bir internet servis sağlayıcısı aracılığıyla internete bağlısınız. İnternet servis sağlayıcınıza bağlandığınızda, bilgisayarınız servis sağlayıcınızın bağlı olduğu ağın bir parçası olmuştur. Ardından internet servis sağlayıcınız daha büyük bir ağın parçası olur. Buradan da anlaşıldığı gibi internet “ağların ağı” dır.

internet-nasil-calisir

Büyük iletişim şirketlerinin çoğu, çeşitli bölgelere bağlanan, kendileri için belirlenmiş, ayrılmış fiziksel altyapıya (Backbone) sahiptir. Bu şirketlerin her bölgede bir POP‘u (Point of Presence) vardır. POP, yerel kullanıcıların aracı şirketin ağına erişme noktasıdır.

Bu çoğunlukla, bir telefon numarası yada şirketin ağı için atanmış özel bir hat aracılığıyla sağlanır. Ortada hiçbir zaman bütünüyle kontrol altında olan bir ağ yoktur. Sadece NAP/Network Access Point (Ağ Erişim Noktaları) dediğimiz birbirlerine bağlanan üst seviye ağlar vardır.

Gerçek anlamda internet, çeşitli yerlerdeki NAP‘lerin birbirlerine bağlanmaları ve Trilyonlarca byte’ın kişisel ağlardan akışı ile gerçekleşir. Yani İnternet, NAP‘ler vasıtasıyla birbirleriyle ilişki kurmak konusunda anlaşmış devasa ağların bir toplamıdır. Bu sistem yardımıyla internetteki her bilgisayar, internet ağındaki diğer tüm bilgisayarlara bağlıdır.

Bölümlerin bir araya getirilişi

NAP‘ler üzerinde bulunan bütün ağ şebekeleri, Backbone’lar ve yönlendirici adı verilen router’lar birbirleriyle bağlantı içerisindedir. Bu süreçte bir bilgisayardan gönderilen bir mesaj, dünya çapında yayılmış olan bu ağlardan geçerek, mesajın gönderildiği bilgisayara bir saniyeden daha kısa bir zaman içinde ulaşır. Bir bilgisayardan diğerine aktarılacak verinin hangi yoldan hedefe ulaştırılacağını yönlendiriciler (Router) belirler.

internet

Yönlendiriciler, hedefe uzanan binlerce farklı yol üzerinde diğer internet kullanıcıları arasından, sizin mesajınızı gitmesi gereken bilgisayara ulaştıracak özel işlevlerle donanmış bilgisayarlardır. Bu yönlendiriciler iki önemli işe yarar;

  • Bir bilginin gitmemese gereken yere gitmemesini garanti etmek. Bu çok önemlidir.
  • Mesajın istenen istikamette gittiğinden emin olmak.

Bu iki görevi yerine getirmek için, bir yönlendirici iki ayrı bilgisayar ağıyla ilişki kurar. 2 ağ şebekesine bağlanarak bilgiyi birinden diğerine geçirir. Bunun dışında bilginin gereksiz yere gereksiz bir ağ üzerinde yol almasını engeller. Yönlendiricinin temel çalışma mantığı ve işlevi, birbirine bağlı çok sayıdaki ağa aldırış etmeden hep aynı kalır. İnternet’te yönlendirici kullanmak kesinlikle gereklidir.

İnternet Protokolü

Net üzerindeki her bir makine, IP adresi denen kendi özel kimlik numarasına sahiptir. IP, Internet Protocol’un kısaltılması sonucu ortaya çıkmıştır.  Bir bilgisayar internet üzerinde iletişim kurabilmek için IP numarasına sahip olmalıdır. Tipik bir IP adresi şöyledir 216.168.22.192

İnsanların kolay hatırlaması için IP adresleri genellikle yukarıdaki gibi “noktalarla ayrılmış ondalık sayılarla” gösterilir ama bilgisayarlar için adres farklılaşır. Çünkü bilgisayarlar ikili düzen (Binary) formda ilişki kurarlar. Yani IP adresi 11011000.1100111100.11001.10001001

Internet

İnternetin yeni geliştiği devrelerinde, çok az sayıda bilgisayar, modemler ve telefon hatlarıyla birbirlerine bağlıydılar. Sadece bağlanmak istediğiniz bilgisayarın temin edilmiş IP adresiyle 216.168.22.192 gibiydi. Bu durum az sayıda ev sahibi bilgisayarın olduğu sistemde anlamlıydı ama bilgisayarlar arttığında bu sistem hantallaşıyordu. Bu problemin giderilebilmesi için  geliştirilen ilk çözüm, IP adresleri için haritalandırılmış isimlerin Network Information Center (Ağ Şebekeleri Bilgi Servisi) tarafından muhafaza edilen basit bir metin dosyasında saklanmasıydı. Kısa bir süre sonra, bu metin dosyası üstesinden gelinemeyecek, uğraşılamayacak kadar büyüdü. Bu yüzden bu çözüm yeterli olmadı.

Bunun ardından 1983‘te Wisconsin Üniversitesi, IP adreslerinin isimlerinin metinlerini otomatik olarak adresleyen DNS (Domain Name System-Alan Adı Sistemi)’i yarattı. Bu yolla belli bir yere bağlanmak için IP adresi yerine sadece www.ilgisel.com yazmak yeterli oldu.

Nedir bu Alan Adı Sistemiyle gerçekleşenler

İnternet’i kullandığımızda bu işleri yapabilmek için alan adı denilen şeyleri kullanırız. Örnek verirsek http://www.ilkteknoloji.com URL‘si (Uniform Resource Locator-Sabit Kaynak Bulucu) ilkteknoloji.com alan adını içerir. İnsanların okuyabildiği alan adını makinenin okuyabileceği IP adresine çevirmek için DNS sunucusu kullanılır. Alan adı içerisinde de bölümler vardır. COM, NET, ORG, EDU, GOV, üst düzey alan adı ve birinci düzey alan adı uzantılarıdır. Her üst düzey alan adı içinde, ikinci düzey alanları içeren büyük bir liste vardır. COM üst düzey alanındaki her bir isim tek olmalıdır. WWW gibi en soldaki kelime hostname‘dir bu da ev sahibi bilgisayar anlamına gelir.

Internet connection

İşte bu sistem içinde alan adından gelen harfler bilgisayarın anlayacağı şekle döner, böylece karşıdaki bilgisayara bu kadar basit şekilde bağlanır ve veri gönderip-alma sağlanır. Daha da derinlemesine girmeye gerek yok. İnterneti anlamak için bu kadarı yeterli bir bilgidir.

ITC | İlkteknoloji