Tüm HTML Kodları

9 Ocak 2015 - 1910 Okunma
Tüm HTML Kodları
HTML konusunun sonuna gelirken HTML’de kullanılan tüm kodların bir listesini size vermeyi uygun gördüm. Böylece takıldığınız yerde bu listeye göz atabilirsiniz; Kod Açıklama <!–…–> Açıklama ekler <!DOCTYPE> Dosya türünü yazar <a> Bağlantı vermek için kullanılır <abbr> Kısaltma için kullanılır <acronym> Kısaltmayı açıklamak için kullanılır <address> Adres vermek için kullanılır <area> Resim üzerinde alan belirtmek için […]

HTML konusunun sonuna gelirken HTML’de kullanılan tüm kodların bir listesini size vermeyi uygun gördüm. Böylece takıldığınız yerde bu listeye göz atabilirsiniz;

Kod Açıklama
<!–…–> Açıklama ekler
<!DOCTYPE> Dosya türünü yazar
<a> Bağlantı vermek için kullanılır
<abbr> Kısaltma için kullanılır
<acronym> Kısaltmayı açıklamak için kullanılır
<address> Adres vermek için kullanılır
<area> Resim üzerinde alan belirtmek için kullanılır
<b> Kalın yazar
<big> Büyük yazar
<blockquote> Alıntı yapar
<body> İçeriğe başlangıcı bildirir
<br> Satır atlar
<caption> Tablo başlığı belirtir
<center> Ortalar
<cite> Alıntı yapar
<code> Bilgisayar kodu şeklinde yazar
<dd> Açıklama ekler
<del> Üstü çizili yazı yazar
<div> Dosyada alan belirtir
<dl> Terimler listesi
<dt> Terim açıklar
<em> Vurgulu yazar
<fieldset> Alan belirtir
<form> Form kullanır
<frame> Alt pencere açar (frame)
<frameset> Alt pencereleri tanımlar
<h1> den <h6> Başlıklar (1-6 arası)
<head> Dosya bilgilerini açıklama için kullanılır
<hr> Yatay çizgi çeker
<html> HTML’ye başlar
<i> Sağa yatık yazar
<img> Resim ekler
<input> Form nesnesi ekler
<ins> Vurgu yapar
<kbd> Kelime yazdırır
<label> Etiket belirler
<li> Listeleme yapar
<link> Dosyaya bağlantı verir
<map> Resim tanımlar
<meta> Dosya bilgisi tanımlar
<noscript> Script desteği yoksa yapılacakları belirtir
<object> Bir obje ekler (flash gibi)
<ol> Numaralandırılmış liste ekler
<optgroup> Seçim grubu belirtir
<option> Sürükle-bırak seçim listesi ekler
<p> Paragraf ekler
<pre> Formatlı yazı ekler
<q> Küçük alıntılar yapar
<script> Script tanımlar
<select> Seçim kutusu tanımlar
<small> Küçük yazar
<span> Bir alan tanımlar
<strong> Vurgu yapar
<style> Stil belirler
<sub> Alt yazı yazar
<sup> Üs yazar
<table> Tabloya başlar
<tbody> Tablo başlangıcı
<td> Sütun belirler
<textarea> Metin kutusu tanımlar
<tfoot> Tablo altı
<th> Tablo başlığı
<thead> Tablo başlığı
<title> HTML Dosyası başlığı
<tr> Satır belirleme (tablo)
<tt> TT Yazı
<ul> Madde işaretli liste
<xmp> PRE komutunun aynısıdır
ITC | İlkteknoloji