PHP Fonksiyonları: Unset() Kullanımı

20 Mayıs 2015 - 621 Okunma
PHP Fonksiyonları: Unset() Kullanımı
PHP’de unset değişkenin değerini sıfırlamak ve yoketmek için kullanılır. Yani değişkeni tanımsız yapar. Bir veya birden fazla değişken aynı fonksiyonda yok edilebilir. (Örn: unset($deger1,$deger2); gibi) Unset fonksiyonu değer döndürmez.

PHP’de unset değişkenin değerini sıfırlamak ve yoketmek için kullanılır. Yani değişkeni tanımsız yapar.

Bir veya birden fazla değişken aynı fonksiyonda yok edilebilir. (Örn: unset($deger1,$deger2); gibi)

Unset fonksiyonu değer döndürmez.

<?php
$ed1 = "ilkteknoloji";
echo $ed1;
// Çıktı aldığımızda değişkenin değerini ekrana basar.

unset($ed1);
echo $ed1;
// Değişkenin değeri sıfırlandığı için ekrana değer basmaz, hata verir.
?>
ITC | İlkteknoloji