Php While Döngüsü

17 Aralık 2014 - 671 Okunma
Php While Döngüsü
PHP’de 4 adet döngü vardır. Döngülerin hepsi teknik anlamda aynı şeyi yapıyor olsalarda, kullanım alanlarına göre farklılık gösterirler. Birden fazla işlemi aynı anda yapmak, dizelerlerle çalışmak için döngülerden faydalanırız. Php’nin en kullanışlı döngüleri While ve For döngüleridir. Döngüler Php kodlamasında önemli taşlardandır. Döngüler yanlış kodlandığında Sonsuz Döngü gibi bir risk oluşsa da PHP varsayılan limitleri bu riski minimum hale […]

PHP’de 4 adet döngü vardır. Döngülerin hepsi teknik anlamda aynı şeyi yapıyor olsalarda, kullanım alanlarına göre farklılık gösterirler. Birden fazla işlemi aynı anda yapmak, dizelerlerle çalışmak için döngülerden faydalanırız. Php’nin en kullanışlı döngüleri While ve For döngüleridir.

Döngüler Php kodlamasında önemli taşlardandır. Döngüler yanlış kodlandığında Sonsuz Döngü gibi bir risk oluşsa da PHP varsayılan limitleri bu riski minimum hale indirir.

While döngüsü ile if ifadesi koşul bakımından benzerler. If ifadesinde koşul doğru olduğunda kod bloğu çalışır, While döngüsündeyse koşul olumlu olduğu sürece kod bloğunu çalıştırır. Aradaki tek fark ; If doğru olduğunda bir kere kodu çalıştırırken, While koşul doğru oldukça döngüyü tekrarlar.

<?php
// Yeni Yöntem
while ( olusacak_kosul ) :
// koşul olumlu olduğu sürece çalışacak kod
endwhile;

// Eski Yöntem
while ( olusacak_koşul ) {
 // koşul olumlu olduğu sürece çalışacak kod
}
?>

While’da sınırlı ve kontrollü bir döngü yapmak önemlidir. Eğer sonsuz döngüyü oluşturursak, bu döngüden kurtulmak oldukça zor olacaktır.

Eğer koşul her zaman doğru olacak şekilde olursa; yani sabit bir değişken verilirse while döngüsü sonsuz döngüye girer. Bunu bir örnekle açıklayalım;

$edkosul = 8;
while($edkosul == 8) {
   echo 'edkosul değişkeni 8 olduğu sürece bu yazı hep yazılır. Bu bir sonsuz döngüdür';
}

Yukarıdaki örnek hatalıdır, Asla böyle bir kod çalıştırılmamalıdır. Yoksa Sonsuz Döngüye girilir.

Doğru bir While Döngüsü oluşturma

$edkosul = 0;
while($edkosul < 6) {
   echo ' Say '.$edkosul;
   $edkosul++;
}
// Bu kod çalıştırıldığında çıktısı
// Aşağıdaki gibi olur
Say 0
Say 1
Say 2
Say 3
Say 4
Say 5

Kodu okuyabilmişseniz, nasıl bir döngü oluşturmamız gerektiğini anlamışsınız demektir ama yeni olanlar için ben anlatayım.

Kodumuzun başında $edkosul değişkenine 0 (Sıfır) değerini atadık, Sonra döngü koşulu olarak bu değişken 6 dan küçük oluncaya kadar “Say (değişken numarası)” yaz dedik ve her yazdığında da $edkosul değişkenini bir arttır dedik ($degisken++ bunun olmasını sağlar)

Sanırım While döngüsünün çalışma mantığını anladık. Bir dahaki yazıya kadar Sağlıcakla Kalın.

ITC | İlkteknoloji