PHP’de Global (Otomatik) Tanımlı Değişkenler

26 Şubat 2015 - 858 Okunma
PHP’de Global (Otomatik) Tanımlı Değişkenler
PHP kodları çalıştırdığında sayfaya otomatik olarak bir takım fonksiyonlar tanımlandığı gibi bazı değişkenlerde tanımlanır. Bu değişkenler içlerinde sayfanın konumu, tarihi, IP adresi, Ziyaretçi IP gibi verileri bize iletir. Bu tür değişkenlere Global Değişkenler adı verilir. Tanımlanan değişkenler dizi şeklinde tanımlanır. O yüzden bunlara Otomatik Tanımlı Diziler‘de denir. Global değişkenlerin her biri ayrı bir konudur. Bu […]

PHP kodları çalıştırdığında sayfaya otomatik olarak bir takım fonksiyonlar tanımlandığı gibi bazı değişkenlerde tanımlanır.

Bu değişkenler içlerinde sayfanın konumu, tarihi, IP adresi, Ziyaretçi IP gibi verileri bize iletir. Bu tür değişkenlere Global Değişkenler adı verilir. Tanımlanan değişkenler dizi şeklinde tanımlanır. O yüzden bunlara Otomatik Tanımlı Diziler‘de denir.

Global değişkenlerin her biri ayrı bir konudur. Bu yazımızda Global değişkenlere biraz değineceğim. Daha sonra detaylı olarak bu değişkenler hakkında konular yazacağım. Şimdi bu Global değişkenleri tanıyalım;

$_SERVER global değişken dizisi

Global değişkenler dediğimizde ilk akla gelen $_SERVER değişken dizisi gelir. Değişkenin isminden anladığımız gibi Server verilerine bu değişkenle ulaşıyoruz.

Hemen Print_r() ile dizinin tüm değerlerini görelim.

print_r($_SERVER);
// Örnekler aşağıda verilecek
Array (
[HTTP_ACCEPT] => Kabul edilen içerik türlerini sıralar
[HTTP_ACCEPT_ENCODING] => Kabul edilen Sıkıştırma türlerini sıralar
[HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => Varsayılan dili sıralar
[HTTP_CONNECTION] => Bağlantının durumunu belirtir
[HTTP_COOKIE] => Cookie türünü ve şifresini belirtir
[HTTP_HOST] => Host ismini belirtir
[HTTP_USER_AGENT] => Siteye gelen ziyaretçinin tarayıcı bilgilerini verir
[DOCUMENT_ROOT] => Php dosyasının çalıştığı klasörün adresini belirtir.
[REMOTE_ADDR] => Ziyaretçinin IP adresi
[REMOTE_PORT] => Ziyaretçini Portu
[SERVER_ADDR] => Server IP adresi
[SERVER_NAME] => Serverin adı
[SERVER_ADMIN] => Server admin'inin maili
[SERVER_PORT] => Server Portu
[REQUEST_URI] => Şu an hangi adreste olduğun
[SCRIPT_FILENAME] => Çalışan Script'in Dosya Yolu
[QUERY_STRING] => Adres çubuğundaki sorgunun değeri
[SCRIPT_URI] => Çalışan Script'in adresi
[SCRIPT_URL] => Çalışan Script'in URL'si
[SCRIPT_NAME] => Çalışan Script'in Adı
[SERVER_PROTOCOL] => Sayfamızın sorgu yaparken hangi protokolü kullandığını belirtir
[SERVER_SOFTWARE] => Sunucumuzun işletim sistemini ve php sunucumuzun işletim sistemini ve versiyonunu öğreniriz
[REQUEST_METHOD] => Sayfaya erişim için kullanılan istek yöntemi; 'GET', 'HEAD', 'POST', 'PUT' gibi
[PHP_SELF] => Çalışan dosyanın adı
[REQUEST_TIME] => Şu anki zaman
)

Array (
[HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
[HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, sdch
[HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
[HTTP_CONNECTION] => keep-alive
[HTTP_COOKIE] => PHPSESSID=b09xxxxxxxxxxxxxx
[HTTP_HOST] => www.example.com
[HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
[DOCUMENT_ROOT] => /home/site/site1
[REMOTE_ADDR] => 7x.xxx.xxx.xxx
[REMOTE_PORT] => xxxx
[SERVER_ADDR] => 8x.xx.xxx.xxx
[SERVER_NAME] => www.serversite.com
[SERVER_ADMIN] => webmaster@example.com
[SERVER_PORT] => 80
[REQUEST_URI] => /demo.php
[SCRIPT_FILENAME] => /home/site/site1/demo.php
[QUERY_STRING] => demo.php?degisken=degisken1
[SCRIPT_URI] => http://www.serversite.com/demo.php
[SCRIPT_URL] => /demo.php
[SCRIPT_NAME] => /demo.php
[SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
[SERVER_SOFTWARE] => LiteSpeed
[REQUEST_METHOD] => GET
[PHP_SELF] => /demo.php
[REQUEST_TIME] => xxxxxxxxxx
)

İşte $_SERVER dizisi kendi içinde bu bilgileri taşır. $_SERVER değişkeninden birini kullanmak ve yazdırmak için aşağıdaki gibi örnekler yapmanız gerekir.

$_SERVER Değişkeninin Kullanımı

$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$_SERVER['REQUEST_TIME'];
// Bu değişkeni ekrana yazdırmak için
echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
// Örneklerde gördüğünüz gibi $_SERVER[""] içine yukarıda Köşeli parantezde gördüğünüz bir değeri yazarak karşılığını alıyorsunuz.

$_POST, $_GET, $_COOKIE, $_SESSION Global Değişkenleri

Diğer Global değişkenleri ayrı konu içinde anlatmak daha yararlı olacaktır. Şimdi bu Global değişkenleri görelim.

 

ITC | İlkteknoloji