Php’de If / Else / Elseif Koşullu İfadesi

17 Aralık 2014 - 735 Okunma
Php’de If / Else / Elseif Koşullu İfadesi
PHP’de kodlar işlem satırlarından oluşur. Bir işlem satırı bir değişken, bir fonksiyon, bir döngü, bir koşul dan oluşabilir. İşlem satırı noktalı virgül (;) ile sonlandırılır. PHP’de bir işlem satırı veya işlem satırı gruplarının belirli koşullara bağlı olarak çalıştırılması için kontrol yapıları kullanılır. İf Yapısı if yapısı, PHP dahil olmak üzere birçok programlama dilindeki en önemli yapı […]

PHP’de kodlar işlem satırlarından oluşur. Bir işlem satırı bir değişken, bir fonksiyon, bir döngü, bir koşul dan oluşabilir. İşlem satırı noktalı virgül (;) ile sonlandırılır.

PHP’de bir işlem satırı veya işlem satırı gruplarının belirli koşullara bağlı olarak çalıştırılması için kontrol yapıları kullanılır.

İf Yapısı

if yapısı, PHP dahil olmak üzere birçok programlama dilindeki en önemli yapı taşlarından biri olup kod bölümlerinin koşullu olarak çalıştırılabilmelerini sağlar. PHP’de if ile kodlarımıza kararlar verdirtiriz. Türkçe anlamı Eğer olan if için bir koşula ve koşul sonucunda yapmasını istediğimiz koda ihtiyacımız var. Genel olarak kullanım biçimi aşağıdaki gibidir;

// Yeni türde
if (koşul veya koşullar):
 Bu koşul veya koşullar dogru ise yapılacak olan işlemler;
endif;
// Eski türde
if (koşul veya koşullar) {
  Bu koşul veya koşullar dogru ise yapılacak olan işlemler;
}
// Yeni tür, eski tür diye ayrım yaptık
// Çünkü eskiden süslü parantez denilen { ve } kullanılırken
// Şimdilerde yeni türde kullanılan if deyimi yaygınlaşmaya başlamıştır.

Sanırım genel anlamda bunu anlamış olduk. Şimdi if’e bağlı diğer yapıları görelim.

İf Else Yapısı

Php’de İf yapısında eğer koşul doğruysa yapılacakları belirledik. Else’nin Türkçe anlamı değilse dir. Peki bize Doğruysa şunu yap, Yanlışsa şunu yap diyen bir koşul gerekiyorsa bunun için İf Else‘i kullanırız.

// Yeni türde
if (koşul veya koşullar):
 Bu koşul veya koşullar dogru ise yapılacak olan işlemler;
else:
 Bu koşul veya koşullar dogru değil ise yapılacak olan işlemler;
endif;
// Eski türde
if (koşul veya koşullar) {
  Bu koşul veya koşullar dogru ise yapılacak olan işlemler;
} else {
  Bu koşul veya koşullar dogru değil ise yapılacak olan işlemler;
}

Bu yapınında nasıl çalıştığını çözdük. Şimdi bir diğer yapıya geçelim.

 

İf Elseif Yapısı

Bu yapıdaki önemli nokta ise 2 veya daha çok koşulu içinde barındıran bir sistemin çalışması için vardır. Türkçe karşılığı Değilse Eğer dir.

// Yeni türde
if (koşul veya koşullar):
 Bu koşul veya koşullar dogru ise yapılacak olan işlemler;
elseif (diğer koşul veya koşullar):
 İlk koşul dogru değilse ve diğer koşul dogruysa yapılacak olan işlemler;
else:
 Yukarıdaki koşulların hiçbiri dogru değilse yapılacak olan işlemler;
endif;
// Eski türde
if (koşul veya koşullar) {
  Bu koşul veya koşullar dogru ise yapılacak olan işlemler;
} elseif (diğer koşul veya koşullar) {
  İlk koşul dogru değilse ve diğer koşul dogruysa yapılacak olan işlemler;
}
else {
  Yukarıdaki koşulların hiçbiri dogru değilse yapılacak olan işlemler;
}

Bu yapıda elseif i istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz ama eğer koşullarınız fazlaysa onun yerine switch kullanmak daha mantıklı olabilir. Ona bir sonraki konumuzda değineceğiz.

Örneklerimiz

Şimdi bu gösterdiğimiz yapıları içinde barındıran bir örnekle konuyu pekiştirelim.

// bir tane değişkenimiz olduğunu düşünün
$de1 = 2;
// Bu değişkenin adı $de1 olsun
if($de1 > 5):
  echo $de1." değişken sayısı büyüktür 5 ten ";
elseif ($de1 == 4):
// Burada elseif yazımının birleşik oluşuna dikkat edin!
// else if olarak yazarsanız çalışmaz elseif olmalı
  echo $de1." sayısı eşittir 4'e;
else:
  echo $de1." sayısı 4'e eşit değil ve 5 ten büyük değildir";
endif;

// Birden fazla Koşul uygulanan If İfadesi
$de2 = 35;
if ($de2 > 10 && $de2 < 38):
  echo $de2." 10 dan büyük, 38 küçüktür";
endif;

If Else yapısının nasıl işlediği hakkında bilgi edindik. If çoğu programlama dilinde olan ve benzer şekilde işleyen bir yapıdır. Bu yapı ayrıca çokta kullanılan bir ifadedir.

ITC | İlkteknoloji