Bir JavaScript dizisi nasıl rastgele (Shuffle) seçilir (karıştırılır)?

Tarih: 27 Mart 2023 18:00

Bununla alakalı yapılabilecek en iyi fonksiyon aşağıdaki gibi olacaktır. Shuffle işlemini bir fonksiyon olarak oluşturarak istediğimiz array ile kullanabiliriz.

function shuffle(array) {
 let currentIndex = array.length, randomIndex;
 
 while (currentIndex != 0) {
  randomIndex = Math.floor(Math.random() * currentIndex);
  currentIndex--;
  [array[currentIndex], array[randomIndex]] = [
   array[randomIndex], array[currentIndex]];
 }

 return array;
}

var dizi = [9, 15, 27, 35, 44];
shuffle(dizi);
console.log(dizi);

Yukarıdaki fonksiyonu kullanarak istediğiniz işlemi kolayca yapabilirsiniz.